Under mötet diskuterades bland annat handlingsplanen för riskområdet, de nya avtalsvillkoren, samt uppföljningsrutiner. Regionen planerar att göra flertalet uppföljningar inom de närmsta åren. Riskanalys för området förväntas vara klar i Februari 2017.

 

Handske blogginlägg

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv