FN

För fem år sedan lanserades FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vid årets konferens låg mycket fokus på offentlig upphandling och staters möjlighet att skydda mänskliga rättigheter genom upphandling. Stater upphandlar produkter från länder där riskerna för att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter åsidosätts är hög. I seminariet Human Rights in Government Procurement lyftes exempel där offentlig sektor har använt upphandling som ett sätt att förhindra och gottgöra brott mot mänskliga rättigheter. Bland annat var City of Madison, Wisconsin, USA där och berättade om hur de har arbetat med hållbar upphandling av arbetskläder. Vi var inbjudna att presentera hur Sveriges landsting och regioners arbetar med hållbar upphandling och särskilt fokus låg på Stockholms läns landsting uppföljning av Atea och Dell.

FN

Panelen bestod av Robert Stumberg, chef för Harrison Institute for Public Law, Kathryn Schwenn från City of Madison, Wisconsin, Lesslie Johnston, vd för  C&A Foundation, Pauline Göthberg, Rob Lederer, vd för Electronics Industry Citizenship Coalition, Kevin Funk rådgivare till U.S. General Services Administration och Björn Claeson, chef för Electronics Watch

Något jag tar med mig från Geneve är att det finns ett stort intresse för upphandling som styrmedel för att nå en hållbar utveckling och det har de senaste åren utvecklas ett flertal vägledningar och policies på området. Däremot finns det förhållandevis få exempel på hur dessa policies implementeras i praktiken.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv