FullSizeRender

Vad är SA8000


SA8000 är en global verifierbar standard för granskning och certifiering av företagens sociala ansvar. Det handlar om att företag ska respektera mänskliga rättigheter och att ledningen har implementerat system för att säkerställa detta. Detta säkerställs med hjälp av en extern kontroll av bolag som exempelvis Bureay Veritas, Intertek, Lloyds mfl.
Standarden har utvecklats av den ideella organisationen SAI (Social Accountability International) som aktivt arbetar med att utveckla, implementera och övervaka standarden.  Standarden omfattar områdena
• Barnarbete
• Tvångsarbete
• Hälsa och säkerhet
• Föreningsfrihet
• Diskriminering
• Bestraffning
• Arbetstider
• Lön
• Ledning

 

Dag 1- barnarbete & tvångsarbete

Fokus för dag 1 var barnarbete och tvångsarbete. Enligt SA8000-standarden    är en fabrik som anlitat barnarbetare ansvariga för barnet även när denna har lämnat fabriken. De är skyldiga att betala för barnets skolgång, inklusive avgifter, transport och nödvändigt material, tills barnet uppnått minimiålder för arbete. Barnet kan då återgå till arbetet men ska då behandlas som ”ung arbetare”, vilket innebär att de har rätt till särskilt skydd. Till exempel ska unga arbetare inte arbeta på natten, inte arbeta med farliga eller ohälsosamma sysslor, och de får som mest arbeta 8 timmar om dagen. Om den lokala lagstiftningen kräver skolgång, ska unga arbetare endast tillåtas arbeta utanför skoltid.

För tvångsarbete gäller bland annat att varje människa har rätt att fritt välja sin arbetsplats, rätt att själv råda över pass och pengar, rätt att välja när man ska lämna arbetsplatsen och rätt att säga upp sig. Dessutom ska anställda aldrig betala rekryteringsavgifter eller tvingas lägga deposition vid anställning.

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv