Rapporten Hållbara läkemedel – Upphandling som styrmedel handlar om både möjligheter och utmaningar med hållbar upphandling av läkemedel. Syftet med rapporten var att utreda hur de sociala och miljömässiga krav som ställs i offentlig upphandling uppfattas av läkemedelsleverantörer. I studien framkom bland annat att syftet med kraven behöver bli tydligare och att kraven behöver bli mer specifika och strukturerade. Mer uppföljningar efterfrågas för att kraven ska öka i legitimitet och trovärdighet. Vidare önskas ökad förståelse för läkemedelskedjans komplexitet och att information som efterfrågas kan vara sekretessbelagd. Högre grad av dialog och samarbete välkomnas. Det är ett axplock av vad rapporten omfattar.
Här kan ni läsa mer om klustergruppens arbete och ni kan även ladda ner den engelska rapporten här.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv