SA8000 dag4 5

 

SA8000 lanserades för första gången 1997 och fick då stort genomslag i Italien. Standarden växte sedan i Rumänien och Kina, och idag är cirka 3200 organisationer i 66 länder med sammanlagt över 2 miljoner arbetare, certifierade. I Italien samt i Nederländerna använder man SA8000-standarden i upphandlingssammanhang. 

SA8000 strävar efter att skapa effektiva ledningssystem genom att:
- Betona både systemutveckling och implementering
- Betona skillnaden mellan dokumentation och tillämpning
- Betona intressentengagemang, särskilt bland arbetare
- Fastställa tydliga kriterier för att mäta och förbättra verksamheter


Idag, på kursens sista dag, ser vi fram emot att lära oss mer om SAI:s social fingerprint-system, samt hur man skriver revisionsrapporter, graderar avvikelser och sköter feedback-processen. Under eftermiddagen kommer vi att skriva slutprovet för att (förhoppningsvis!) bli godkända på kursen.

Trevlig första adventshelg önskar det nationella kansliet!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv