gloves voice of 2

http://www.savinglivesustainably.org/news/I7777K.html

SPHS publicerade senast en artikel som lyfter den handskuppföljning som region Jönköping genomförde under 2015. Artikeln lyfter uppföljningen som ett gott exempel på hur sociala krav i upphandling kan göra skillnad. Under revisionen som regionen genomförde uppdagades bland annat att fabriken tog ut rekryteringsavgifter från migrantarbetare. Leverantören som äger fabriken, som är en global tillverkare och distributör av handskar, fattade som följd beslut om att bekosta samtliga rekryteringskostnader för migrantarbetare globalt, då ingen ska behöva betala, eller sättas i skuld, för att arbeta. För att läsa artikeln i sin helhet, besök gärna SPHS hemsida: http://www.savinglivesustainably.org/news/I7777K.html

SPHS 2

                https://twitter.com/un_sphs


SPHS bildades i maj 2012 genom ett samarbete mellan UNDP Europa och Centralasien, UNDP:s avdelning för upphandlingsstöd samt UNDP:s Nordiska representationsavdelning. Från och med januari 2015 har UNDP:s regionala hub i Istanbul, Turkiet, stått som värd för sekretariatet. Idag består SPHS av 10 medlemmar: UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS, WHO, GAVI, the Global Fund och UNITAID. Sekretariatets primära syfte är att underlätta och samordna införandet av hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel samt hälso- sjukvårdsprodukter. Med en sammanlagd upphandlingsvolym på cirka fem miljarder USD per år strävar SPHS efter att vara en drivkraft för förändring mot grönare hälso- och sjukvårdssystem.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv