Gotland 5

 

Kursen behandlar och reflekterar över problem och dilemman i samband med styrning och organisering av hållbarhet. Den fokuserar på styrning och hur styrningen öppnar upp för ett brett utbud av organiserade aktiviteter. Kursen visar hur hållbarhet kan styras av organisationer men även av nya kontrollmekanismer såsom standarder, revisioner och certifieringar.

Konferensen var organiserad som en heldagsworkshop, och dagen bjöd på flertalet spännande presentationer och övningar som behandlade ämnen kring rankingar och att mäta hållbarhet, influenser och påverkansmöjligheter, generella utmaningar med hållbar upphandling samt korruption. Samtliga ämnen som behandlades var högst relevanta för arbetet med hållbar upphandling och dagen bjöd på många intressanta och givande diskussioner!

 

Gotland 6                

gotland 3

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv