läkemedel

 

Upphandlingsmyndighetens kriterier för upphandling av läkemedel reviderades senaste 2014. Man har nu initierat ett arbete för utveckling av nya krav för läkemedel i syfte att bättre adressera riskerna vi ser i branschen. Inte minst vill man komma åt problematiken med spridning av antibiotikaresistens, som idag är ett växande folkhälsoproblem och som enligt WHO kommer bli en av vår tids stora hälsoutmaningar. De nya kriterierna kommer därför i hög utsträckning att fokusera på hanteringen av aktiv substans vid tillverkning, men kommer även att inkludera sociala aspekter. Förslag lades fram om att inte längre separera miljöhänsyn och sociala hänsyn, utan att samla dem under ett gemensamt hållbarhetsparaply.

Med i kriterieutvecklingen sitter upphandlande enheter, leverantörer och återförsäljare av läkemedel, branschorganisationer, myndigheter och forskningsinstitut.

 

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv