Vi hälsar våra nya medlemmar i expertgruppen välkomna! Anna Hagvall, SLL Hållbarhet, ska arbeta på heltid med vår uppförandekod för leverantörer och ansvara för vårt nationella riskområde ITC. Anna kommer närmast från Energimyndigheten och har ansvarat för ett program för klimatinvesteringar i utvecklingsländer och arbetet med att ställa och följa upp krav i de projekten. Anja Ekstrand, Region Skåne, ersätter Sofia Mårtensson som kommer att sluta i december. Anja arbetar som strategisk inköpare för kategorin textilier. Hon ansvarar för både de sociala och miljömässiga kraven och kommer att ansvara för vår nationella riskkategori textilier. Anja genomförde tillsammans med Sofia uppföljningen av textilavtal och deltog även vid revisionen hos leverantören i Bosnien.

Kvalifikationskrav
Styrgruppen har gett det nationella kansliet i uppdrag att ta fram en nationell modell för att vid behov kunna ställa kvalifikationskrav. Kvalifikationskrav är frivilliga att använda och det är upp till varje landsting/region att använda vid behov.

Sociala kontraktsvillkor
Alla landsting och regioner uppmanas att lägga med de uppdaterade sociala kontraktsvillkoren i de nya avtal som tecknas. Gruppen diskuterade bland annat även vikten av att tydligt informera och kommunicera med våra leverantörer och branschorganisationer om vad som förväntas. Kraven ska inte innebära att vi utesluter små- och medelstora leverantörer. Information bör ges i alla våra dialoger med branschorganisationer, leverantörsmöten etc.

Övrigt
I övrigt diskuterades under mötet bland annat lärdomar från SA8000-kursen som jag och Pauline gick för 2 veckor sedan, den heldagskonferens som ska anordnas för expert- och kontaktpersoner i det nationella nätverket, samt de utbildningar och workshops som kommer att erbjudas under 2017. Vi är mycket laddade för 2017 och önskar därmed vår expertgrupp en god jul och ett gott nytt år!

 

tomtar

https://pixabay.com/p-1047280/?no_redirect

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv