Inom sjukvården serveras cirka 73 000 måltider per dag, och den offentliga upphandlingen av livsmedel uppgår till cirka 8,9 miljarder kronor per år. På sistone har specifikt migrantarbetares situation inom kycklingindustrin samt inom frukt och grönt lyfts, men vi har även sett kränkningar mot mänskliga- och arbetares rättigheter inom t.ex. fiskenäringen, eller vid kaffe- & teodlingar.


Pauline berättade bland annat om hur migrantarbetare inom den thailändska kycklingindustrin exploateras och försätts i skuld. Samtidigt pekade hon på att man i allt högre utsträckning ser en liknande problematik inom frukt och grönt som odlas i södra Europa. Vidare berättade Thérèse om den handlingsplan som upprättats för livsmedel,  de uppföljningar som nyligen initierats av regionen på 4 leverantörer inom frukt och grönt, samt de uppföljningar på kyckling som pågår i samarbete med SKL Kommentus. Handlingsplanen kommer snart att läggas upp på hemsidan under riskområde; livsmedel.


Deltagarna hade under dagen sedan möjlighet att ställa frågor till oss och vi diskuterade ämnen såsom certifieringars roll inom ramen för arbetet med uppförandekoden för leverantörer, hur vi kan adressera läkemedelsfrågan och spridningen av multiresistenta bakterier, samt hur den nya lagstiftningen skulle komma att påverka det nationella hållbarhetsarbetet. Vi lägger inom kort upp ett blogginlägg där vi besvarar några av de frågorna vi fick under dagen!

 

fullmäktige gävleborg

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv