I fredags träffades styrgruppen för årets sista möte (Eva-Lotta Löwstedt Lundell VD, SKL Kommentus, Thomas Wedegren, Upphandlingschef SLL och ordförande i det nationella samarbetet, Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig SKL Kommentus och Pauline Göthberg). Under 2016 har vi granskat gemensamma livsmedelsleverantörer. Vi har utvecklat, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, de sociala kontraktsvillkoren och tagit fram en gemensam vägledning. Vi har också genomfört en road-show där vi lanserade de nya kraven och vägledningen– i Örebro, i Umeå och i Kalmar. Vi blickade även framåt och ett par av de planerade aktiviteterna för 2017 är gemensamma uppföljningar och revisioner samt att se över behovet av systemstöd för uppföljningar och åtgärdsplaner.

Fakta om samarbetet

År 2015 tecknade vi ett samverkansavtal med SKL Kommentus och det arbete som bedrivs inom ramen för Hållbarhetskollen. Hållbarhetskollens är en tjänst som framförallt används av kommuner där man delar på kostnaden och koordinerar uppföljning av sociala krav. Vår samverkan med SKL Kommentus handlar om att utbyta information och planera uppföljningar och revisioner av de sociala krav vi ställer på leverantörer. Då vi delar leverantörsbas inom många inköpsområden finns det stora samordningsfördelar med detta samarbete.

Återigen, ett stort tack för ett gott samarbete!

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv