Bakgrunden till mötet är krav från Helse- och Omsorgsdepartementet. Det finns miljö- och sociala risker vid tillverkning av läkemedel som också är en bidragande orsak till utvecklingen av antibiotikaresistens. Därför bör man ställa hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel för att motverka detta.

Alla deltagare var positiva till att utveckla hållbarhetskrav och frågor som diskuterades fokuserade på olika tillvägagångssätt. Vår förhoppning är att vi gemensamt kan utveckla krav som kan gälla för både Sverige och Norge. En väg skulle kunna vara ett deltagande i den process som har påbörjats av Upphandlingsmyndigheten där hållbarhetskriterierna för läkemedel utvecklas under 2017.

Vi ser fram mot att följa Norges arbete och det fortsatta samarbetet!

Kjetil

Foto: Bente Hayes, inköpsdirektör för Legemiddel Innkjöpssentral (LIS), Kjetil Istad, direktör för Sykehusinnkjop HF och Pauline Göthberg

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv