Region Skåne valde att genomföra en uppföljning inom området sjukvårdstextilier och började arbetet med en så kallad skrivbordsrevision med de tio (10) avtalsleverantörer som Region Skåne hade avtal på. Region Skåne valde att gå vidare och har genomfört en revision på plats med avtalsleverantören Mitt Plagg då det fanns vissa brister gällande processer och rutiner. Revisionen genomfördes i Bosnien hos en av Mitt Plagg underleverantörer för sömnad och tillskärning. Revisionen genomfördes av revisionskonsulten Goodpoint tillsammans med en tolk. Från Region Skåne följde Anja Ekstrand med som observatör. Anja arbetar som strategisk inköpare av textil och är expertgruppsmedlem i Hållbar upphandling.

Avvikelser åtgärdade
Revisionen genomfördes under två (2) dagar och de avvikelserna som framkom gällde arbetsmiljö och var mindre omfattande. Totalt fanns det sju (7) avvikelser, exempelvis påträffades omärkta kemikalier i garaget. Samtliga avvikelser har åtgärdats av Mitt Plaggs leverantör. Dessutom fanns det fyra (4) observationer/förbättringsförslag från Goodpoint där tre av dessa fyra valdes att åtgärdas även om dessa inte vara ”tvingande” att åtgärda.

Revisionsrapporten kan ni ladda ner här

För mer information kontakta:


Anja Ekstrand
Strategisk Inköpare
Kategori Textilier
Enhet för verksamhetsstödjande inköp, Koncerninköp
Region Skåne                                                      
tfn +46 (0) 40-675 3567
sms + 46 (0) 768-870691

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv