SPLC är en ideell organisation med säte i USA vars syfte är att stötta såväl inköpare som leverantörer i arbetet med att verka för en hållbar utveckling genom hållbar upphandling. SPLC grundades 2013 och har 160 medlemmar som gemensamt upphandlar för mer än 200 miljarder dollar/år. I USA upphandlas mycket produkter som framställs i utvecklingsländer där riskerna för att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter åsidosätts är hög. Vid seminariet lyftes goda exempel på hållbar offentlig upphandling av IT-produkter och textilier. Kathy Schwenn från City of Madison berättade om deras upphandling av arbetskläder. Kevin Funk från US General Services Administration berättade om ett nytt verktyg för att arbeta med hållbarhet i hela upphandlingsprocessen.  SPLC har även släppt en vägledning för hållbara inköp Guidance for Leadership in Sustainable Purchasing v2.0. Gå gärna in och kolla in dessa verktyg och vägledningar.

USA

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv