Dagen inleddes av Upphandlingsmyndighetens Generaldirektör Inger Ek som berättade om hur spelplanen för hållbara upphandlare och leverantörer utvecklas. Därefter berättade Staffan Söderberg, som sitter i SIS tekniska kommitté för socialt ansvarstagande, om den nya standarden för hållbar upphandling. Dagen var därefter indelad i tre block: ”sociala krav i upphandling”, ”märkningar” och ”på gång”. Under dagens första block berättade Karin om det nationella samarbetet, de nya kontraktsvillkoren, samt om hur man kan jobba systematiskt med att ställa och följa upp krav i leverantörskedjan.

Tack Aktuellthållbarhet för en intressant dag med spännande presentationer!

Karin

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv