Många av våra duktiga kollegor från Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Landstinget i Kalmar, Värmland och Uppsala fanns på plats och presenterade goda exempel från sina verksamheter. Exempelvis fick landstinget i Värmland ett välförtjänt pris som hållbaraste landstinget i en ranking som har genomförts av Aktuell Hållbarhet. Ett annat gott exempel kom från landstinget i Uppsala där Therese Olsen berättade om hur Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillsammans med Uppsala Universitet, arbetar med att testa lokal rening för antibiotika genom enzym-rening och ozonering. 

NCSHÖkade mängder läkemedel i vatten, jord och sediment var ett tema som lyftes under dagen. Inte minst den negativa miljöpåverkan vi ser vid tillverkning av läkemedel i länder som Indien och Kina och utvecklingen av multiresistenta bakterier. Det här utgör ett allvarligt hot mot global hälsa och industrin såväl som myndigheter har detta högt upp på agendan. Detta var något som lyftes av Apotek Hjärtat, av industriföreningen Lif och av oss.

ThereseHjärtatTrude1Bengt

Foto: Therese Olsen, Josef Järhult, Cecilia de Pedro, Trude Ertesvång, Bengt Mattson


På temat upphandling som styrmedel fick vi även inblick i vad som händer hos våra närmsta grannar Norge och Finland. Trude Ertesvång presenterade Norges nya nationella inköpsorganisation Sykehusinnkjöp. Isa-Maria Bergman från Motiva (Finlands motsvarighet till Upphandlingsmyndigheten) berättade om den reform av hälso- och sjukvården som har påbörjats i Finland. Även Motiva arbetar med att utveckla hållbarhetskriterier vid upphandling. Det som betonades var en ökad samverkan mellan de nordiska länderna. Områden som vi skulle kunna samarbeta mer inom är utveckling av gemensamma hållbarhetskriterier samt utbyta information vid exempelvis uppföljningar. Vi bedriver redan ett nära samarbete med våra norska kollegor men ser fram mot nya samarbeten med övriga nordiska länder.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv