I Norge har man sedan tidigare inte ställt några miljö- eller sociala krav vid upphandling av läkemedel. Från och med i år har man dock fått ett tydligt uppdrag att göra det och man ska även inhämta kunskap från det arbete som pågår i Sverige. Därför var det mycket positivt att Sykehusinnkjöp meddelade att de kommer att delta i Upphandlingsmyndighetens process som pågår för att uppdatera hållbarhetskriterier vid upphandling av läkemedel. Vår förhoppning är att det i förlängningen innebär att vi kommer att ställa samma krav i både Norge och Sverige.


Vid mötet diskuterades även andra sätt att minska läkemedel i miljön. Stockholms läns landsting arbetar sedan länge med Kloka Listan. Den ”listan” innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas med hänsyn till bland annat kostnad och miljöaspekter.


Ett stort tack till både Norge och Island för ett mycket givande möte.

NorgeIsland

Foto: Hulda Steingrimsdottir, Tore, Grete Solli, Trude Ertesvång, Siv Martini, Hilde Christin Eiken Johanna Borgendahl samt Helena Ramström

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv