Korruption definieras enligt Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". Man kan även bli dömd för korruption trots att man inte erhållit någon vinning, det räcker med att erbjuda eller kräva något (transparency international). Korruption fördjupar fattigdom och förhindrar skyddet av mänskliga rättigheter, och är därför en förutsättning att bekämpa för att kunna stärka mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, samt för att kunna motverka och förebygga miljöförstöring. I en gemensam publikation utgiven av Internationella Handelskammaren, FN:s Global compact och Work Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative, pekas korruption ut som ”det största enskilda hindret mot ekonomisk och social utveckling runt om i världen” (Anti-korruption Due Diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag, Sweden International Chamber of Commerce, 2017)

UK Bribery Act är banbrytande i det att det är en strikt extraterritoriell lagstiftning som inte bara fördömer givande och mottagande av mutor, men som också kräver att kommersiella företag arbetar förebyggande för att hindra förekomsten av mutor och korruption. Ett företag ska därför kunna demonstrera att det har implementerat lämpliga processer för identifiering och hantering av korruptionsrisk innehållande riskbedömning, åtagande från högsta ledningen, due diligence, tydliga policies samt effektiv implementering av dessa, samt uppföljning och bevakning. Due diligence är fundamentalt för att hantera de risker som är förenade med att anlita externa aktörer, såsom underleverantörer eller agenter. Det är viktigt att företag skaffar sig kunskap om den anlitade aktörens bakgrund för att försäkra sig om att det inte föreligger risk för att genom anlitade agenter eller underleverantörer göra sig skyldig till mutor.


Vi tackar CSR Sweden och Parul Sharma för en otroligt lärorik dag och ser fram emot att arbeta vidare med anti-korruptionsfrågor i vårt fortsatta arbete!

 

b845ac60 bc5b 4d4e 8e0f bca61b935e41 original

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv