Året i korthet

  • Under 2016 har 83 leverantörer följts upp
  • Fyra revisioner har genomförts
  • Under året beslutades att respektive inköpsregion fick nationellt ansvar för en utpekad produktkategori där riskerna är särskilt höga.
  • Sju stycken handlingsplaner har lanserats för våra riskkategorier.
  • Vi utökade de tidigare sju riskkategorierna med ytterligare en kategori – livsmedel.
  • Vi har utvecklat våra processer och lanserat en vägledning.
  • Tillsammans med Helse-Sör-Öst har vi genomfört en studieresa till Central Amerika. 
  • Den nationella budgeten ökade från 25 öre/landstingsinvånare till 40 öre
  • Den nationella kansliet förstärktes med särskild kompetens inom området avtalsuppföljning

VP2016

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv