Landstingsnätverket för upphandlingschefer (Lfu) har initierat ett antal produktråd inom olika inköpskategorier. Medlemmarna i produktråden delar information och träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter och öka sina kunskaper. I år var FairTrade, Upphandlingsmyndigheten samt Region B inbjudna att berätta om deras respektive arbeten.

Diplomering av Fairtrade Region – tre regioner först ut

Fairtrade-region är en diplomering av landsting och län. Diplomeringen innebär att man vid upphandling ställer krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete i regionen samt att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i länet. Ett flertal kommuner är redan diplomerade men först ut av våra landsting och regioner är Västmanland, Västra Götalandsregionen och Region Örebro.

Upphandlingsmyndigheten – vad är på gång inom området livsmedel?

Monica Sihlén från Upphandlingsmyndigheten berättade om det arbete som bedrivs just nu inom Upphandlingsmyndigheten. Under 2016 har de exempelvis uppdaterat upphandlingskriterierna för livsmedel. Det rör antibiotikaförskrivning, suggor/gyltor fram till grisning, högre ampere vid slakt av kyckling, spårbarhet av fisk och skaldjur samt krav för palmolja. Monica informerade även om möjligheter att ställa krav på livsmedel i nivå med svensk lagstiftning och att Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram kriteriepaket för olika produktkategorier.

Region B - Ökat fokus på information

Region B har genomfört en uppföljning av leverantörer av frukt och grönt och revisionsrapporterna kommer snart att offentliggöras. Nästa steg är att påbörja informera våra leverantörer  på bredare front om vad vår uppförandekod innebär, vad som förväntas av våra leverantörer vad gäller det interna arbetet och kontroll av leveranskedjan. Information om uppförandekod för leverantörer ska ske vid leverantörsmöten både före en upphandling men även under avtalstiden.

Sammanfattningsvis var det en mycket givande dag och Region B och produktrådet för livsmedel kommer att fortsätta samarbetet med de sociala krav vi ställer på livsmedelsleverantörer.

produktrådlivsmedel

Foto: Therese Persson, Region B (Gävleborg), Katja Kaloudis, projektledare Fairtrade City och Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv