Dagen bestod av både workshops och presentationer och lämnade mycket utrymme för diskussion. Under förmiddagen diskuterade vi processen – från uppförandekoden till de nya kontraktsvillkoren, till den trestegsmodellen vi idag tillämpar i uppföljningen. Sedan hade vi besök av Theo Jaekel från advokatfirman Vinge, som berättade om FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter och hur landstingens kontraktsvillkor kopplar an till ramverket.

 

ws4ws2

 

Efter lunchen fick deltagarna möjlighet att fundera på riskerna inom sitt respektive ansvarsområde, var i kedjan riskerna finns, och tänkbara åtgärder beroende på påverkansgrad och möjlighet för gottgörelse (orsakande/bidragande/samband), i enlighet med det som Theo presenterat under förmiddagen.

 

WS

 

ws3

 

Därefter var det tur för styrgruppen att kliva fram och berätta lite om vad den nya nationella ansvarsfördelningen innebär och vad det i praktiken medför för varje enskild region. Handlingsplanerna är ett stort stöd i detta arbete, där vi nationellt fastställer förväntningar på en region och deras insats inom ramen för den nationella samverkan. Regionerna gavs möjlighet att diskutera och planera deras uppföljningsarbete och andra aktiviteter som ska genomföras under året.

 

Under eftermiddagsfikat bjöds det på tårta för att fira att det i år var tio år sedan arbetet med att ta fram en Uppförandekod för landsting & regioner påbörjades. Uppförandekoden togs initialt fram i samarbete mellan SLL, VGR och Region Skåne för att börja adressera ansvarsfrågor genom upphandling. Johan Böhlin, som idag arbetar på Trafikförvaltningen men som var den som på SLL för 10 år sedan drog igång arbetet med att ta fram en uppförandekod, gästade oss under fikapausen och berättade historien om hur Uppförandekoden kom till. Dagen avslutades sedan med en case-övning.

 

Tårta

 

Vi är oerhört glada och tacksamma över att så många ville dela denna dag med oss. Stort tack till styrgruppen, expertgruppen och kontaktpersoner för en givande dag med många intressanta diskussioner! 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv