Arbetet med att uppdatera de sociala kontraktsvillkoren fortsätter i och med att både vi, tillsammans med SKL Kommentus, och Upphandlingsmyndigheten, har valt att se över villkoren med anledning av den nya lagstiftningen. Kontraktsvillkoren förändras inte innehållsmässigt, men kommer att tydligare kopplas till FN-ramverket och ska dessutom granskas juridiskt. En huvudsaklig och återkommande fråga är hur långt bak i kedjan ansvaret sträcker sig, och här hoppas vi i så hög utsträckning som möjligt kunna hänvisa till- och agera i enlighet med FN-ramverket.

 

Det är mycket som händer inom området hållbar upphandling och det blir därför desto viktigare att tydligt definiera vad vi menar när vi pratar om social hänsyn. Gruppen kommer fortsättningsvis att dela upp fördjupningsarbetet och skapa delgrupper för sysselsättningskrav, arbetsvillkor/kollektivavtalsliknande villkor, och sociala krav i leverantörskedjan. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med gruppen!

 

uhm sv

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv