Mathias Sylvan medverkade under förmiddagen och berättade om nya LOU, och Anna Lipkin från Upphandlingsmyndigheten presenterade regeringens upphandlingsstrategi. Därefter fick jag möjlighet att presentera det nationella arbetet med uppförandekoden. Presentationen tog deltagarna på en resa från handsktillverkning i Malaysia, till instrumenttillverkning i Pakistan, till tillverkning av engångstextilier och suturer i norra Mexiko och Dominikanska Republiken. Därefter lyfte jag våra politiska målsättningar – från FN-mål, till det nya EU-direktivet och regeringens arbete med agenda 2030 – som pekar på vikten att vi adresserar och prioriterar dessa ansvarsfrågor i offentlig upphandling. Sedan berättade jag om det nationella arbetet med ansvarsfördelning, riskanalys och handlingsplaner. Frågan om hållbara leverantörskedjor engagerade deltagarna som besvarade vikten av att arbeta vidare med denna fråga. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Upphandlingsdialog Dalarna!

 

FullSizeRender

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv