Hållbarhetskollen erbjuder kommuner och landsting att följa upp sociala- och andra hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar. Både de egna ramavtalen samt enskilda kommuner- och landstingsavtal följs upp av Hållbarhetskollen. Vilka produkter som ska följas upp bestäms gemensamt på expertgruppsmötena som går av stapeln två gånger per år. Det är därför viktigt att vi från landsting och regioner deltar vid dessa möten för att samordna vårt arbete med SKI. Kommuner och landsting upphandlar i hög utsträckning samma produkter och tjänster och i många fall har vi samma leverantörer. Det finns därför många samordningsfördelar, och vi vill underlätta för våra leverantörer genom att minska antalet uppföljningar som de blir föremål för.

Landstingens och regionernas nationella samordning för socialt ansvarstagande i leverantörskedjan har idag ett samverkansavtal med SKL Kommentus, som innebär att vi inte bara delar information om- och samarbetar kring uppföljningar. Även krav, vägledning och systematik för uppföljning utvecklar vi i samförstånd, i syfte att enklare och i allt högre utsträckning samordna uppföljningar, branschdialog och förbättringsarbete.

I år har flertalet revisioner genomförts i samarbete med SKL Kommentus inom riskkategorin livsmedel, med fokus på kyckling. Fortsättningsvis kommer vi att tillsammans med SKL Kommentus fokusera på frukt och grönt, där vi sett att riskerna ökat i södra Europa. Därtill kommer vi att tillsammans slutföra arbetet med att uppdatera kontraktsvillkoren, ta fram uppföljningsfrågor och skapa vägledningar, utbildningsmaterial, rapportmallar m.m. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Hållbarhetskollen och Sveriges kommuner!

 

 expertrådsmöte lund

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv