Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Landstingsnätverket för Upphandling (LfU), Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (LfMT), Nätverket för Materialkonsulenterna Sverige samt branschorganet Swedish Medtech. Konferensen, som äger rum vartannat år, kretsar kring frågor som rör upphandlingsprocessen och en fortsatt utveckling mot bättre upphandlingar. Förutom presentationer och seminarier bjuds deltagarna in till workshops inom olika ämnen. Under gårdagen var ämnet på en av tre workshops ”nationell samordning av miljökrav”. Jag och Pauline höll i workshopen och berättade om hur man med de sociala kraven arbetar med nationell samordning. Deltagarna fick sedan möjligheten att diskutera om samma samordningsmodell kan appliceras på miljökraven, alternativt ge förslag på andra tillvägagångssätt.

 

untitled

” LMC ser ett stort behov av samordning i arbetet med att ställa och följa upp miljökrav. Att ha resurser för att följa upp miljökrav är en förutsättning för att kunna ställa kvalitetssäkrade och ambitiösa miljökrav som gör att vi uppfyller lagkrav och når miljömål. Uppföljning och utformning av miljökrav är ett tidskrävande arbete där det finns många vinster med erfarenhetsutbyte och samordning mellan landsting och regioner. ”

Igår på eftermiddagen träffades LMC och diskuterade möjligheten att ha nationell samordning av miljökraven. Resultatet från workshoparna lämnades därför över till LMC innan mötet, så att mötesdeltagarna fick möjlighet att ta del av de åsikter och tankar som kom fram. Några av de förslag som lades fram under workshoparna var att det finns ett stort behov av tydlighet och enhetlighet bland kraven, och att uppföljningen behöver samordnas. Man efterfrågar mer dialog med branschen och att en kravbank utvecklas i dialog för att öka relevansen och genomförbarheten med kraven.

 

ws3

 

ws4

 

Stort tack till alla som bidrog under workshoparna!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv