Under dagen varvades workshops och presentationer och vi hade många bra diskussioner kring både risker i leveranskedjorna och vilka utmaningar vi har med att följa upp de krav som ställs. Vi fick möjlijghet att diskutera de uppdaterade kontraktsvillkoren och de olika stegen i uppföljningsarbetet. Sedan 2016 har vi genomfört en ansvarsfördelning av våra åtta prioriterade riskområden och Region G har ansvar för medicinteknik. Riskanalysen för medicinteknik håller på att slutföras och den kommer att ligga till grund för handlingsplanen och vilka uppföljningar som ska genomföras fram till 2018.

 RegionH2

Foto: Upphandlarna fick möjlighet att diskutera innehållet i vår uppförandekod för leverantörer, kontraktsvillkor och hur vi följer upp de krav som ställs.

Ett stort tack till Madelene och hennes team för en mycket givande dag med bra och intressanta diskussioner. Vi kommer gärna tillbaka!

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv