Enligt propositionen ska under vissa förutsättningar krav på arbetsrättsliga villkoren ställas per den första juni. Kraven ska syfta till att skydda arbetstagare mot dåliga arbetsvillkor och skötsamma leverantörer mot illojal konkurrens, samt förbättra möjligheterna till att främja samhälleliga mål. De arbetsrättsliga villkoren ska gälla lön, arbetstid och semester. Villkoren gäller även underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, vilket enligt propositionen innefattar den personal som sätter samman en vara, utför en tjänst eller arbetar med en byggentreprenad, och det gäller oavsett led i leverantörskedjan.

Upphandlingsmyndigheten ska till den 1: a juni ta fram ett teoretiskt paket med allmänna råd om denna delen av lagstiftningen. Paketet kommer att vägleda kring vad skrivningarna i lagen rent konkret innebär, men kommer även att vägleda kring hur man ska förhålla sig till kraven i det större sammanhanget, bland annat i relation till andra sociala villkor som ställs i upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten kommer även att ta fram villkor inom behövliga områden i samverkan med berörda av arbetsmarknadens parter och intressenter.

Efter upphandlingsmyndighetens anförande berättade Kammarkollegiet/statens inköpscentral och Stockholm stad om hur de arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor. Kammarkollegiet har i dagsläget tre ramavtal där särskilda arbetsrättsliga villkor ställts: taxitjänster, städtjänster och bemanningstjänster. Stockholm stad har ställt kraven på persontransporter och hemtjänst. Man har även samverkat med Göteborg och Malmö för att hitta tillämpliga nivåer inom byggområdet, hitta fungerande arbetsmetoder och dela erfarenheter, och man håller nu på att utvärdera olika former för uppföljning av ställda villkor.

 

SKI arbetsrättsliga villkor

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv