VGR kommer att slutföra sin uppföljning på leverantörer av handskar som man påbörjade under 2016, medan region F kommer att ta vid med nya uppföljningar. På de leverantörer som uppföljning redan genomförts kommer man inte att göra en ny uppföljning. Eventuellt kommer man då att gå direkt på en steg 2-uppföljning (tillämpning processer och rutiner) och då titta på risker i leverantörskedjan för specifika produkter på avtal som inte redan har följts upp. Regionen kommer även att göra en analys vad gäller operationsartiklar, för att definiera vilka de stora riskprodukterna är inom den kategorin. Därefter kommer uppföljning att påbörjas även inom detta område. VGR kommer under året att främst fokusera på läkemedel, som också är deras ansvarsområde nationellt.

 

FullSizeRender 002

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv