Vad är block-chain teknik?

Blockkedjan kan liknas vid en databas som synkroniseras på flera platser och i flera organisationer. I och med det blir det omöjligt att manipulera och gå in och ändra en transaktion i efterhand. Om någon tar bort en transaktion ligger den ändå kvar på datorerna hos alla de andra i kedjan. En tillgång överförs utan att den kan kopieras eller finnas på två ställen samtidigt. Block-chain tekniken möjliggör att äktheten i digitala filer som exempelvis fotografier och dokument kan säkerställas i högre grad. Vinsten är att man slipper verifiera transaktionerna hos en tredje part som i dag och transaktionerna kan ske i realtid.

Det här är mycket viktigt vid exempelvis överföring av finansiella och immateriella tillgångar vilket gör att finanssektorn har börjat använda sig av tekniken. Eftersom tekniken ursprungligen utvecklats för att hantera kryptovalutan Bitcoin handlar diskussionen ofta om vad den kan betyda för finansiella transaktioner men tekniken kan användas för spårbarhet av exempelvis livsmedel. Walmart har redan startat ett projekt med block-chain teknik för att kontrollera spårbarhet av import av gris från Kina.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan oss, SKL Kommentus, Axfoundation, Martin&Servera, Örebro Universitet, Svensk Dagligvaruhandel samt Livsmedelsverket. Projektet leds av Kairos Futures som arbetar med omvärlds- och framtidsanalyser.

Blockchain

Hanna Skog, Axfoundation, Carolina Sachs, Generalsekreterare Axfoundation, Magnus Kempe, Kairos Futures, Peter Nohrstedt SKL Kommentus. Saknas på bild Robin Exman, Affärsutvecklingsdirektör Martin & Servera

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv