Riskanalyserna ska tjäna som underlag för handlingsplanerna, som sedan kommer att styra vilka uppföljningsaktiviteter som genomförs av den ansvariga regionen och var. Region A är idag ansvariga för instrument, och region F har ansvar för handskar. I handlingsplanerna utgår vi från riskanalysen men väljer ut särskilt prioriterade risker som ska adresseras under perioden. Handlingsplanen är därför också ett sätt att skapa samsyn kring vilka risker som är allvarligast och mest brådskande så att vi gemensamt riktar våra aktiviteter och resurser mot samma ändamål. Vi välkomnar fortsatt dialog med branschen och andra intressenter kring riskanalyserna och det fortsatta riskhanteringsarbetet!

 

instrument huvudsida

handskar undersida

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv