superbugs

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikeln som skrivits av the bureau of investigative journalism bygger i sig på en studie som nyligen publicerats av tidskriften infection. Studien bygger på vattenprover som tagits utanför läkemedelstillverkningsanläggningar i närheten av Hyderabad i Indien, i närheten av två avloppsreningsverk, i Musifloden och i Hyderabad och närliggande byar. I studien ser man att bristfällig hantering av avloppsvatten från läkemedelstillverkning lett till att höga halter av läkemedel har hittats i avloppsvatten samt i grund- och dricksvatten[1].  Vad vi vet idag är att i kraftigt antibiotikabelastade miljöer är förekomsten av resistenta bakterier och resistensgener mycket hög, och att även de mekanismer som möjliggör överföring av resistens mellan arter gynnas. Till skillnad från de flesta andra miljöeffekter av läkemedel som är mer eller mindre lokala är resistensfrågan en global angelägenhet, då resistenta bakterier kan spridas över jorden och få fotfäste långt ifrån där de utvecklades[2]. Enligt the bureau of investigative journalism så återvänder 70–90 % av resenärer till Indien med antibiotikaresistenta bakterier i sig [3]. Resistensen hotar våra möjligheter till att bota till synes vanliga infektioner och leder till förlängd sjukdom och även dödsfall. The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården.

Indiens regering presenterade nyligen sin första nationella antibiotikaresistensplan, vilket är ett stort steg i rätt riktning. Samtidigt berättar Joakim Larsson i vetandets värld att sjukvården här i Sverige har en speciell möjlighet att ytterligare driva på förändring och ta på sig en aktiv roll i att påverka utsläppen vid tillverkning av läkemedel via upphandlingsverktyget. Sjukvården kan ställa krav på hur avfall tas om hand vid läkemedelstillverkning när de köper in läkemedel till den egna användningen. Joakim kommenterar att svenska landsting är först ut i världen med att ställa den typen av krav, och belyser den process som just nu pågår med att ta fram nya och förtydligade krav för läkemedel. Om Sveriges roll och påverkansmöjlighet kommenterar Joakim:

”Sverige har tagit initiativ till att ställa krav vid upphandling som handlar om produktionsutsläpp vid tillverkning, United Nations Development Programme (UNDP) har tagit efter och arbetar med de här frågorna även om de inte ställer krav ännu, och även Norge har visat ett sådant intresse. Så det kanske får en effekt som sprider sig vidare. Vi i Sverige står för knappt 1 % av den totala läkemedelsanvändningen i världen, och det skulle man ju kunna använda som argument att ’kraven från Sverige spelar väl ingen roll, vi är ju en sån liten del’. Men alla som går före har en viktig roll och om man tar en ledande roll så har man alltid möjligheten att få med sig andra. Och någon måste alltid börja. ”

Rapporter, artiklar, radioprogram och dokumentär hittar ni här:

 

[1] https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-017-1007-2

[2] https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedel_i_miljon.html

[3] https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-05-06/big-pharmas-pollution-is-creating-deadly-superbugs-while-the-world-looks-the-other-way

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv