Anja berättade om  vårt nationella arbete och de riskområden som finns och hur fördelningen mellan landstingen fungerar. Hon gjorde även en djupdykning i handlingsplanen för textil, som Region Skåne ansvarar för, samt hur arbetet med revisoner och aktiviteter ser ut under 2017. Därefter blev det fokus på hur skrivbordsrevisionen gick till från början till slut av de 10 avtalsleverantörer på sjukvårdstextil. Hur avtalsleverantörerna blev bedömda på de svar de lämnat utifrån frågorna och varför man valde att gå vidare med en fabriksrevision av en underleverantör i Bosnien. Åhörarna fick också ta del av revisionsarbetet på plats och vilka avvikelser man fann och hur dessa korrigerades samt de positiva iakttagelser man gjorde. Anja lämnade också förslag på förbättringar och varför man i tidigt skede ska ha en dialog med leverantörerna om sociala frågor kopplade till uppförandekoden.

Anja

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv