Människohandel är ett brott mot mänskliga rättigheter och ILO beräknar att cirka 21 miljoner människor befinner sig i någon form av tvångsarbete. Tvångsarbete är ett stort problem även för stater då mycket av de varor som upphandlas framställs i länder där risken för tvångsarbet är stor. FN och andra internationella ramverk pekar på både företags och staters ansvar för att identifiera och förhindra brott mot mänskliga rättigheter.

Organisationen OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel. Fokus för workshopen i Stockholm var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Workshopen inleddes med att Sveriges CSR-ambassadör och ambassadör för arbetet mot människohandel berättade om den svenska regeringens hållning. Debatten har intensifierats i samband med att de nya hållbarhetsmålen etablerades 2015. Utrikesdepartementet har antagit en CSR-strategi och en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter och företag. Budskapet är att regeringen förväntar sig att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet.

OsCE

Roel Janssens Economic Adviser OSCE, Anthony Jay CBSS, Diana Madunic CSR-ambassadör Sverige, Ruth Pojman Senior Adviser OSCE, Madina Jarbussynova OSCE Special Representative and Co-ordinator för Combating trafficking in Human Beings, Per-Anders Sunesson, ambassadör för arbetet mot människohandel, Alix Nasri ILO, Cindy Berman Ethical Trading Initiative

Under dessa dagar fick vi höra flera goda exempel på hur olika länder arbetar med frågan. Vissa länder har kommit längre vad gäller att gå från politiska beslut till implementerad praktik och man har valt olika sätt att adressera frågan. Norge, USA och Sverige har under ett antal år använt offentlig upphandling som ett styrmedel och fick möjlighet att berätta mer om det arbetet.  Vi presenterade hur Sveriges landsting och regioner arbetar i praktiken med nationell samordning och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete. 

Chef för Media och Kommunikation vid CBSS Anthony Jay uttryckte det så här: Awareness of exploitation in supply chains is all of our responsibility, whether it happens within the borders of our own country of far away. We should not only think about the product we have in hand,  we should think about the story behind its production”

OSCE2

OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) består av 57 stater som samarbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det omfattar såväl militärpolitik, demokrati och mänskliga rättigheter som ekonomi och miljö. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv