De avvikelser som identifierades i Litauen var hälsa och säkerhet och i Danmark fann man exempel på diskriminering.

Rapporterna kan ni läsa här:

Revisionsrapport Litauen

Revisionrapport Litauen uppfödning

Revisionsrapport Danmark produktion

Avvikelserna kommer att följas upp. Här kan ni läsa mer.

 

 

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv