Efter att ha genomfört kontorsuppföljningar hos Martin & Servera och Menigo i samarbete med SKL Kommentus, samt själva genomfört kontorsrevisioner hos 4 leverantörer, och gjort en uppföljning på kyckling i Thailand, är regionen nu redo för nya aktiviteter. I enlighet med handlingsplanen för hösten 2017 och våren 2018 kommer regionen bland annat att identifiera de nationellt största leverantörerna inom livsmedel, göra fortsatta uppföljningar inom de prioriterade riskområdena (bl.a. frukt & grönt, kolonialvaror, kött och fisk), och fortsätta leverantörs- och branschdialogerna. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet inom riskområdet livsmedel tillsammans med region B!

Revisionsrapporterna hittar ni på hemsidan under riskområde livsmedel:

http://www.xn--hllbarupphandling-8qb.se/riskomraden/livsmedel

 

livsmedel huvudsida

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv