Dramaten 2

 

Den färdiga rapporten presenterades idag av Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt vice statsminister och Ardalan Shekarabi, Civilminister, på Dramaten i Stockholm. Förmiddagen innehöll även inspirationstal och panelsamtal. Offentlig upphandling lyfts i rapporten och belystes under presentationen av civilministern som ett viktigt verktyg och styrmedel för att främja hållbar utveckling. Totalt köps idag varor och tjänster i Sverige för 640 miljarder kronor, något som skapar en betydande konsumentmakt med stora möjligheter. Civilministern berättade om det beslut som fattades förra året om att anta en strategi som innebär att myndigheter, kommuner och landsting ska använda den här makten och se till att främja en god social och miljömässig utveckling: ”Vi ska utnyttja de resurserna som varje år ändå läggs på konsumtion, men nu ska fokus vara på hållbar konsumtion.” Vidare kommenterade Ardalan Shekarabi: ”Man ser att beteendet inom den offentliga sektorn håller på att förändras, det finns nu medvetenhet om att om vi köper varor och tjänster som inte är hållbara så uppstår kostnader någon annanstans och i slutändan så skadar det vårt samhälle. Och får vi den medvetenheten, den vetskapen om effekten av konsumtionen, så kommer vi att kunna använda våra resurser på ett helt annat sätt.”

Regeringen har för avsikt att utforma en övergripande och nationell handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. I mars 2016 tillsattes en nationell delegation med uppdrag att bland annat utarbeta förslag till en handlingsplan.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv