Vad har hänt sen sist?

En kartläggning har gjorts om vilka olika typer av spårningsteknik som finns idag för att förmedla information om produkter. Det kan handla om tekniker för att få information om temperatur, andra förhållanden under transport, tid, plats, bakterier och ursprung. Några exempel på sådana tekniker är SIM-kort, QR-koder, rfid-sändare, DNA märkning, track&chase-system, EAM mfl. Teknikerna möjliggör att man kan sätta ett id på en produkt men även att man kan kommunicera med produkten i leveranskedjan.

Blockchain – Lösning för förtroende?

Det block-chain tekniken erbjuder är en lösning för ökad tillförlitlighet. Blockchain är i grund och botten en algoritm som gör digitala fingeravtryck och data läggs i alla de databaser som användsi kedjan. Data finns därmed på flera ställen samtidigt vilket gör att data inte går att ändra. Tekniken har setts som en bra lösning inom exempelvis den finansiella sektorn, för att verifiera digitala filers äkthet, identitet, tid och plats. Några exempel på organisationer som redan använder sig av blockchain-teknik är Walmart som spårar leveranskedjan av gris från Kina, Provenance använder tekniken för att spåra fisk från Indonesien, ChainWine spårar leveranskedjan för vin samt Maersk för transporter.

Almedalen

Axfoundation och Kairos Futures arrangerar ett seminarium i Almedalen där projektet ska diskuteras.  Utöver Kairos Futures och Axfoundation, kommer vi, SKL Kommentus, Martin&Servera, Örebro Universitet samt två block-chain experter från Chainwine Ltd att delta. Vi kommer att lyfta de problem vi ser vid upphandling av livsmedel och vad vi hoppas att blockchain tekniken kan hjälpa oss att lösa.

När: Måndag 3 juni

Var: Clarion Wisby Hotell

När: 13.00 – 14.00

Block chain

Block-chain tekniken förklaras av Kairos Futures och Magnus Kempe.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv