Organisationen OSSE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel. I workshopen i Kazakstan medverkade internationella organisationer, NGOs och OSSE:s medlemsländer (Azerbajdzjan, Danmark, Frankrike, Kazakstan, Kyrgyzstan, Moldavien, Mongoliet, Ryssland, Serbien, Storbritannien, USA, Turkmenistan samt Sverige). Fokus för workshopen var hur stater kan uppmuntra företag att genomföra genomlysning (due diligence) av sina risker och öka transparensen i sina leveranskedjor.

   Kazakstan 2

Sveriges landsting och regioner medverkade via länk och delade våra erfarenheter med att ställa och följa upp krav för att motverka tvångsarbete

OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) består av 57 stater som samarbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det omfattar såväl militärpolitik, demokrati och mänskliga rättigheter som ekonomi och miljö. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv