Nationella Kansliet hade blivit inbjudna att prata om strategisk hållbar upphandling, från målsättning till prioriteringar och uppföljning. Eftermiddagen fortsatte med presentationer från Miljöministeriet och Motiva, samt diskussioner och erfarenhetsutbyte kring hållbar upphandling. Motiva, som stod värd för dagen, är ett finskt statligt bolag som erbjuder den offentliga förvaltningen, företag, kommuner och konsumenter information, lösningar och tjänster för resurseffektiva och hållbara val. Vi tackar för möjligheten att medverka vid dagens workshop och ser fram emot fortsatt dialog!

 

IMG 1436

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv