Offentlig sektor upphandlar livsmedel till ett belopp om 9 miljarder kronor år. En stor del av dessa livsmedel föds upp eller växer i länder där riskerna för brott mot mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter är hög. Det råder även utmaningar vad gäller fusk vid ompackning, ursprungsmärkning och destruktionsdokument. Inom ramen för vårt nationella samarbete med hållbar upphandling medverkar vi i ett projekt tillsammans med SKL Kommentus för att utreda om block-chain teknik kan öka spårbarhet och säkra data.

Block chain

I Almedalen diskuterade Magnus Kempe Kairos Future, Carolina Sachs Axfoundation, Magnus Nikkarinen Svensk Dagligvaruhandel, Oliver N Oram Chainvine Ltd, Hrvoje Stanic Inter Pares Trust samt Pauline Göthberg vad vi ser som de stora utmaningarna och på vilket sätt block-kedjan kan vara en lösning.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv