Vägledning


Vad är det som är nytt?

Bland annat så har vi ändrat ordningen på rutinkraven så att de följer samma struktur som FN-ramverket. Dessutom har vi gjort förenklingar i texterna i paragraf 1 & 2. Paragraf 4, som handlar om sanktioner, har skrivits om så att det nu är en eskaleringstrappa som tar utgångspunkt i begäran om rättelse.

 

Vägledning

Även vägledningen har uppdaterats. Det som framförallt är nytt med vägledningen är att det nu finns förklaringstexter till kontraktsvillkoren. Vi förklarar till exempel närmre vad vi menar med ”aktivt verka för”, om hur långt bak i kedjan ansvaret sträcker sig, och om att kunna göra revisioner i underleverantörsled. Även rutinkravsbeskrivningarna har uppdaterats. Vi lägger nu mer fokus på information som kan efterfrågas vid en uppföljning samt generell vägledning. Syftet med detta är att tydligare kommunicera förväntningar på leverantörer.

 

 Vill du veta mer?

Vill ni veta mer så kommer vi, tillsammans med Hållbarhetskollen (SKL Kommentus Inköpscentral), att anordna halvdagsseminarier under hösten på temat ”Socialt hållbar upphandling – vad behöver du som leverantör göra för att klara kraven?”, där vi kommer att berätta om de krav som ställs på socialt hänsynstagande i leverantörskedjor. Seminarierna vänder sig i första hand till leverantörer till offentlig sektor. Seminarier kommer att hållas i:

  • Luleå (20/9)
  • Karlstad (17/10)
  • Växjö (21/11)

Mer information om detta kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Om ni har frågor eller funderingar kring kontraktsvillkoren kan ni självklart även höra av er till det Nationella Kansliet!

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv