SwedWatch presenterade sin rapport Agents for Change och de risker som finns i leverantörsleden för tre av de produkter som upphandlas av offentlig sektor. De presenterade även de rekommendationer som gavs till upphandlande myndigheter. Ett av dessa var mer samarbeten på europeisk nivå.

Vi fick möjlighet att berätta hur vi arbetar för att bidra till att hållbarhetsmålen uppfylls. Inom vart och ett av våra prioriterade riskområden har långsiktiga handlingsplaner tagits fram och i dessa förtydligas vilka hållbarhetsmål vi strävar efter att nå. Inom området livsmedel handlar det till exempel om att främja hållbart jordbruk (mål 2), att skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg arbetsmiljö (mål 8.8) vilket till exempel är att problem i länder som Malaysia och Pakistan. Vi arbetar även efter att väsentligt minska alla former av korruption och mutor (16.5) vilket är en bidragande orsak till att migrantarbetare i Thailand inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Europahuset

Moderator Klas Jansson Europaparlamentets informationskontor, Monica Green, Inger Ek, Linda Scott Jacobsson och Pauline Göthberg.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv