Regionerna är nu i full gång med att fullfölja sina handlingsplaner. Här kommer en kort sammanfattning av vad som varit på gång inom regionerna under våren:

Region A, Instrument: Region A har genomfört en uppföljning på instrument under våren samt börjat planera uppföljning på suturer och staplers. En ny riskanalys har tagits fram för riskområdet och leverantörsdialog har förts för att diskutera vägen framåt. Enligt handlingsplanen ska regionen lägga mer fokus på risker längre ned i kedjan framöver, då stora risker finns i underleverantörsled bortom tillverkningen.

Region B, Livsmedel: Inom vårt nyaste riskområde, livsmedel, har uppföljningar gjorts på frukt och grönt. Regionen har även träffat flera branschorganisationer för att prata om möjligheter och utmaningar. Dessutom har en på-plats-revision genomförts i Thailand där vi granskade kycklingproduktion.

Region C, IT: I Stockholm har man fortsatt med uppföljningar inom IT. Dessutom har landstinget träffat IT- och Telekombolagen, varit på EICC-möte i Bryssel, hållit hearing om föreningsrätt, levnadslön och konfliktmineraler och bedrivit intressentdialog om KPI:er, transparens och rapportering. Dessutom har man börjat utveckla sociala utvärderingskriterier.

Region D, sårvård: Liksom instrument så har en ny riskanalys gjorts för riskområdet sårvård. Riskanalysen lade fokus på polyuretanskumförband (baserat på upphandlingsvolym) och risker identifierades i kedjan. Handlingsplanen har uppdaterats och uppföljning har påbörjats där utvärdering kommer att ske till hösten.

Region E, läkemedel: Västra Götalandsregionen genomför uppföljning på 24 läkemedelsleverantörer, och Stockholms Läns Landsting gör uppföljning på 6 stycken leverantörer. Samtidigt har flera möten ägt rum med LIF, Generikaföreningen och Läkemedelshandlarna. Fokus för arbetet är att försöka minska utsläppen vid tillverkning av aktiv substans. Det Nationella Kansliet har tillsammans med VGR deltagit i Upphandlingsmyndighetens framtagande av nya läkemedelskriterier, ett arbete som kommer att fortsätta till hösten. Dessutom har ett projekt kring spårbarhet inletts tillsammans med Sykkehusinkjop i Norge.

Region F, handskar & operationsartiklar: I region F har vi fått en ny expertgruppsmedlem, och Östergötland har därmed tagit över expertgruppsrollen till sin region. Regionen har dessutom fått en riskanalys på handskar utförd under våren och har därmed också uppdaterat handlingsplanen. Region F har påbörjat 10 stycken uppföljningar, varav 9 görs i samarbete med VGR. Till hösten planeras ytterligare uppföljningar och samtidigt ska riskanalys göras för produktgruppen operationsartiklar.

Region G, medicinteknik: Den 4:e och sista riskanalysen som gjordes under våren genomfördes på röntgenutrustning, och därför har handlingsplanen uppdaterats även inom området medicinteknik. Regionen har haft branschdialogmöte med Swedish Medtech och bedrivit leverantörsdialog. Även en uppföljning har påbörjats.

Region H, textil: Region H har under våren identifierat prioriterade leverantörer nationellt, gjort en kartläggning av märkningar inom området textil samt gjort en kartläggning av olika material som används och köps in. Även här har man påbörjat en uppföljning. Regionen kommer närmast att titta mer på engångstextilier i syfte att kartlägga risker och påbörja uppföljningar.

 Om ni behöver lästips till hängmattan i sommar så kan vi rekommendera att ni slänger ett öga på den uppdaterade vägledningen, som ni hittar här. Där kan ni läsa mer om de uppdaterade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor.

Bloggen kommer nu att ta sommarlov men kommer självklart tillbaka till hösten igen! Under tiden vill vi passa på att tacka vårt nationella nätverk, leverantörer och andra partners för gott arbete och samarbete under årets första halvår. Trevlig sommar önskar det nationella kansliet!

 

körsbärsträd

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv