För ett år sedan beslutade landstingen och regionerna att arbeta på ett nytt sätt med hållbar upphandling. Ansvaret för de prioriterade riskområdena fördelades regionvis. Respektive inköpsregion fick i ansvar att utifrån de största riskerna ta fram en handlingsplan och genomföra nationella uppföljningar och dela resultat. Givetvis med stöd från det nationella kansliet. Ett år har gått och det var dags att summera vad vi har åstadkommit. Mötet ägnades åt att reflektera och diskutera hur lång vi har kommit, vad som fungerar bra i regionerna och vilka erfarenheter och lärdomar som kan delas med övriga. Men också vad som kan utvecklas. Helt enkelt – hur vi kan bli bättre på det vi gör.

En personlig reflektion från dagen är att den regionala ansvarsfördelningen har varit nyckeln till att vi har kunnat ta nästa steg. Att strukturen och processen är på plats och att det nu handlar om att förbättra och förenkla. Att säkerställa resurser, att kommunikationen och informationsdelningen fungerar, att standardisera mallar och att öka kompetensen inom de fyra ansvarsområdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Det finns således en hel del saker att göra men det känns som vi är på rätt väg. Ett stort tack till expertgruppen och styrgruppen för en mycket givande dag.

Nu tar vi nästa steg!

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv