Enligt World Economic Forum är bristen på rent vatten en av de största riskerna i världen. 663 miljoner människor saknar exempelvis tillgång till rent vatten. Men vatten behövs inte bara för privat konsumtion. Vi använder vatten för att odla och producera mat, och vatten används inom industrier vid framställning av produkter. Enligt FN-organet UNESCO används cirka 90% av allt vatten till jordbruk och industrier globalt sett. För vattenintensiva branscher som läkemedel och textilier utgör tillgång till vatten därmed en reell risk. Tillgång till vatten är därmed inte bara en risk för människor utan även en finansiell risk och affärsrisk.

Det genomförs en rad initiativ inom både ideell och privat sektor för att öka tillgången till rent vatten i världen. WaterAid  är en ideell organisation som arbetar internationellt med vattenfrågan och vi fick under seminariet höra om goda exempel från både Etiopien och Indien. Även företag som läkemedelsbolaget Pfizer och den brittisk dryckeskoncernen Diageo berättade om varför vattenfrågan ses som en integrerad del av affärsverksamheten och varför man måste ta ansvar för riskerna i sin leveranskedja.

FN:s generalförsamling har beslutat att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter. Det är därmed något stater och företag måste adressera. Även mål 6 i Agenda 2030 handlar specifikt om rätten till vatten och sanitet.Mänskliga rättigheter, och därmed rätten till vatten och sanitet, ingår i de krav vi ställer vid upphandling. Därför är det också viktigt att ha kunskap om var riskerna för att människor och miljö drabbas av bristen på rent vatten. Orenat avlopp från industri bidrar till exempel till att vatten och miljö förorenas och skapar ohälsa vilket särskilt drabbar människor som lever i fattiga länder.  Riskerna kopplade till vattenfrågan och sanitet är stora och nödvändiga att ha koll på.

Vatten1

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv