Swedavia utvecklar och driver 10 flygplatser i Sverige och är ett statligt affärsdrivande bolag. Swedavia lyder under LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) och genomför ca 150 upphandlingar om året. De upphandlar bland annat byggentreprenad, städ, bevakningstjänster, IT- system, konsulttjänster, fastighets- och underhållstjänster, uniformer, tekniska utrustning etcetera.

Under förmiddagen diskuterades risker inom olika produktområden. De nya regelverken, både de tvingande och de frivilliga, som har växt fram samt hur man i praktiken kan ställa och följa upp krav om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter i leveranskedjor. Och inte minst vad man gör om man upptäcker avvikelser.

Ett stort tack för givande diskussioner och ett stort lycka till med det fortsatta arbetet.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv