SKL Kommentus berättade att de har antagit en ny anti-korruptionspolicy och har genomfört, i samarbete med Institutet Mot Mutor, en internutbildning för alla medarbetare om mutor och jäv. Inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling berättade det nationella kansliet om en ny strategi för hur man ska arbeta med uppföljning av krav på anti-korruption i leveranskedjor samt en planerad internutbildning som kommer att genomföras i december i år.  

Cecilia Berglin och  Ann-Sofi Agnevik som ansvarar för anti-korruption hos SKL berättade om deras arbete. SKL har bland annat initierat och tagit fram vägledningar för hur kommuner, landsting och regioner ska arbeta med anti-korruption gentemot olika branscher. Dels har man tagit fram en Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Man har även tagit fram en gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den har man tagit fram tillsammans med läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin och omfattar vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden.

Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetet när det handlar om anti-korruption. Syftet med dessa väglednignar är att säkerställa att det finns ett gemensamt synsätt och att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och vägledningar. SKL har därför också tagit fram en e-utbildning för hur man kan  starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Vi kommer definitivt att fortsätta dialogen och utbyta erfarenheter inom detta viktiga område.

SKL

Foto: Peter Nohrstedt SKL Kommentus, Ann-Sofi Agnevik SKL, Cecilia Berglin SKL, Karin Lonaeus Sveriges landsting och regioner

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv