De senaste åren har vi bland annat arbetat tillsammans med Norge kring utmaningar med fackföreningar i Thailand, arbetat kring handskar i Thailand tillsammans med NHS i Storbritannien samt gjort en gemensam studieresa till Centralamerika för att besöka leverantörer av suturer/staplers och operationsset. Samarbetet avser bland annat:

  • utbyte av information vad gäller risk- och uppföljningsområden
  • rapporter som framtagits av respektive part som avser gemensamma frågor
  • kommande revisioner
  • Krav i upphandling
  • information om möten som hålls med gemensamma leverantörer och endera part.
  • Samordna möten mellan parterna när det gäller övergripande frågor av gemensamt intresse.

I Norge har fyra inköpsorganisationer gått samman och skapat Sykehusinnkjop. Sykehusinnkjop är en nyetablerad organisation med ansvar för samtliga upphandlingar till alla hälsovårdsföretag i Norge. Det nya samarbetsavtalet kommer därför nu att skrivas med Sykehusinnkjop som en grund för samarbete vad gäller socialt ansvar i offentlig upphandling.

 

Norge Sverige

https://snackasnyggt.se/blog/wp-content/uploads/2011/07/20110724-021827.jpg

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv