I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Denna skyldighet, att säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda åtminstone vissa minimivillkor, gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Bestämmelserna innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. Om svensk rätt inte är tillämplig ska villkor i vissa fall ställas enligt ILO:s kärnkonventioner (http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/).

Upphandlingsmyndigheten arbetar just nu med att ta fram rekommendationer och vägledning kring de nya arbetsrättsliga villkoren och hade med anledning av detta bjudit in referensgruppen. Bygg och städ är exempel på sådana områden där det kan anses vara behövligt att ställa denna typ av krav. I de fall då svensk rätt inte är tillämplig ska villkor ställas enligt ILO:s kärnkonventioner, något som idag redan görs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.

Gruppen diskuterade utmaningar och möjligheter med det nya lagkravet, och möjliga vägar framåt för att praktiskt tillämpa lagstiftningen. Upphandlingsmyndigheten kommer att lägga ut vidare information och rekommendationer på sin hemsida inom en snar framtid.

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv