Swedish Medtech samlar över 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.  

Under förmiddagen var det nationella kansliet, SKL Kommentus och Atea inbjudna för att berätta om våra respektive organisationers arbete med hållbarhet och hållbar upphandling. En av riskerna som diskuterades var att mycket av den elektronik som används idag innehåller mineraler som utvinns i länder där avkastningen från brytningen går till att finansiera interna konflikter. Ett av dessa länder är den Demokratiska Republiken Kongo där stridande grupperingar begår övergrepp på både kvinnor och barn.  Ny lagstiftning inom EU kräver visserligen att de metaller som importeras ska vara framtagna utan brott mot mänskliga rättigheter. Men lagen omfattar bara råvaror, inte produkter varför det är viktigt att även kontrollera vad produkterna innehåller.

Ett av landstingens och regionernas prioriterade riskområden är medicinteknik. Region G, som omfattar landstingen i Blekinge, Halland och Kronoberg, ansvarar för riskkategorin. En första riskanalys har genomförts för röntgenutrustning och nästa steg är att regionen tar fram en handlingsplan för vilka avtalsuppföljningar som ska genomföras. Vi ser fram mot att en fortsatt dialog och samverkan med Sustainable Affairs kring riskanalysen och handlingsplanen.

SustainableAffairs

Stor uppslutning när Swedish Medtech bjuder in till uppstartsmöte för den nya fokusgruppen Sustainable Affars. Bilden är tagen utanför Landstingshuset i Stockholms läns landsting.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv